förlust

Hur kan en människa beskriva förlusten av något som inte längre går att definiera eftersom själva förmågan att definiera gått förlorad i det som är det förlorade?
Hur kan man beskriva ett tomrum utan att längre ha förmågan att uppfatta själva tomrummet?
Och hur går det till, att berätta om något som varit, när tid inte längre går att förstå som något annat än det som är i det närvarande eller i det som redan förlorats som onåbart.
När tidsaxeln förlorat själva axeln.

Hur skulle det gå till, att förklara det som inte längre går att minnas? Och hur frågar en människa efter något hon glömt att det en gång fanns?

Om någon har svaret
vänligen kontakta någon annan
som kan berätta
i en tid som måste stanna för evigt eftersom evigheten är det enda som är exakt det samma som det som är just nu
och därmed det enda begripliga

just nu

Published in: on 6 mars, 2011 at 11:35  Kommentarer inaktiverade för förlust