kanske spelar det ingen roll om en människa finns …

Hon hade förstått att sanningen uppfattades som lögn. Att verkligheten måste lämnas åt sidan för att hon skulle bli sedd som någon att lita på. Hon hade också förstått att hon måste låta bli att säga det hon såg av det andra visade. För att det hade visat sig, att det synliga inte alltid var det människor ville att andra skulle se.

Till sist hade hon också förstått något annat. Nämligen det, att andra hade tolkningsföreträde när det gällde hennes egen sanning.
Åtminstone om de andra hade positioner. Sådana som medförde makt över sådant som kallades rätt och rimligt.

Men nu undrade hon om det egentligen betydde något.
Sanningen var ju som den var oavsett vad någon menade.
Verkligheten hade sin begränsning också om människor ville vidga det som gav den dess tyngd.

Hon kunde lika gärna säga något annat än sanningen.
Bjuda ett scenario som kunde fylla andras sanningshalt. Andras förmåga att föreställa sig vad som kunde vara ett liv.
För att det ändå inte förändrade något.
Mer än känslan av att finnas.

Det var det där.
Att finnas.
För hur det än är med sanningen. Så finns en människa i en annan människas ögon när hon blir sedd sådan hon är.
Hur hon än är.

Men kanske var det inte så viktigt att finnas.
Sant var det ju oavsett.
Också om ingen någonsin kunde tro hennes liv.

….

Published in: on 4 oktober, 2011 at 09:41  Kommentarer inaktiverade för kanske spelar det ingen roll om en människa finns …