Gudspartikeln

Om det är så, att det finns någon sorts gudspartikel, alltså något som är ingenting och som är allt… Något som varken är bundet av tid eller rum, som finns (eller inte finns) samtidigt i evighet… Amen…

Ja, om det är så.. 

Fast det är väl så det är med Gud. Att Gud Är just det där man aldrig kan se eftersom om man får syn på Gud blir man inget eftersom tiden och rummet är ett intet i det som Är.

Nej med ord kan man nog inte beskriva det som inte finns. Men som alltså Är bortom och i det som finns.

Frågan om tro – alltså, om man tror på sin egen existens bortom det man kan uppfatta med sina sinnen och om man tror på en existens bortom det egna självet… Det där att lämna allt för att finna allt. Paradoxerna och den omvända pedagogiken, värdet av det som inte går att mäta i relation till sådant som mäts i storlekar och pengar.

Frågan är inte om Gud finns. Frågan är om det går att fråga eftersom själva frågan innebär en begränsning.

För om Gud Är mer än allt och mindre än intet, och själva frågan handlar om det som finns mellan intet och allt, ja då finns inget svar som täcker det där ”att vara”

Tanken omfattar varken varat eller det bortom varat. Så vad finns kvar att reflektera?

Det kommer för mig, att det enda jag kan är att vara där jag är. Som en bön. 

Inte mer än så. 

Published in: on 12 juli, 2012 at 07:14  Kommentarer inaktiverade för Gudspartikeln