Hur skulle det vara, om vi verkligen trodde att varje människa var lika mycket värd?

Om människovärdet inte är förhandlingsbart finns inte några människor som är värda mindre än andra.
Och då faller alla system som värderar.
Om det verkligen är så, att alla är lika mycket värda, lika värdefulla, och vi skulle leva efter den tron, skulle det inte finnas människor som behövde svälta så länge det fanns mat i världen – att dela.
Ingen skulle behöva leva med mindre förnödenheter än någon annan och det skulle anses suspekt att äga förmögenheter man inte såg till att dela med andra.
Ägande kunde säkert vara helt i sin ordning – men kanske skulle ägandet betyda något annat i frågor som handlar om hur man handskas med det ägda.

Skolor skulle knappast behöva sätta betyg – i vart fall inte för att med betygens hjälp kunna sortera människor i sådana som kommer att lyckas i livet från dem man menar sig inte ha kapacitet att göra det.
Kanske kunde betyg i stället handla om att klargöra vad varje individ kan bidra med i kollektivet, så att man på så sätt skulle berika samhället med människorna i stället för att människorna skulle bli rika på samhällets bekostnad.
Då skulle säkert ingen behöva stå med skuld, alla vore ju lika värdefulla för det samhälle som förstår sig på att ta vara på både det vi kallar för styrkor och det vi benämner som svagheter.

Och om ingen skulle kunna kalla sig rik så skulle det ju inte heller finnas någon fattig.
Ingen kunde vara hemlös i ett samhälle där man tänker sig, att varje individ är värd ett hem oavsett hans eller hennes förmåga att arbeta eller sköta sig – som vi kallar det. Då kanske det skulle heta att man hade en alternativ livsstil, värdefull för att ett samhälle behöver många perspektiv på vad det är att vara människa.
Och kanhända somliga skulle välja att bo på andra sätt än det vi menar vara människovärdigt – men som vi då skulle respektera och göra möjligt för att också alternativa livsformer skulle vara värdefulla för helheten.

Kanske skulle vi fortsätta sätta diagnoser på barn med olika typer av hjärnor. För att varje diagnos är ett sätt att ge varje individ de möjligheter som behövs för att ta tillvara just den variationen vad gäller perception och uttryck. Och då skulle vi nog också förstå, att de olika perspektiv som människor med ADHD, Autism, ADD och allt annat vi kallar det olika, att alla de perspektiven är som en kista fylld med skatter.
Men då skulle vi ju också veta, att det alldagliga liksom det geniala, precis som det udda är delar i en helhet där allt måste finnas för att samhället verkligen ska blomstra.

Om det vore så, att människolivets okränkbara värde var det vi trodde på, skulle nog världen se lite annorlunda ut.
Kanske inte mindre arbetsam att leva i.
Men annorlunda.

Annonser
Published in: on 13 augusti, 2012 at 03:58  Kommentarer inaktiverade för Hur skulle det vara, om vi verkligen trodde att varje människa var lika mycket värd?